Historia Oddziału 0417 Milicz

Z kart Historii Oddziału Milicz.

Oddział Milicz PZHGP powstał w kwietniu 1947 roku i otrzymał nr XII-4 . Pierwszym prezesem był Ludwig Biernat a skarbnikiem Ignacy Ryhel. Loty odbywały się z kierunku północnego, gołębie były wożone pociągiem a starty odbywały się na stacjach kolejowych. W latach 50-tych hodowle w Oddziale liczyły od 30-50 gołębi, które pochodziły po ptakach pozostawionych przez Niemców wysiedlanych po wojnie. Pierwszy zegar do konstantowania gołębi zakupili w roku 1962 hodowcy Gut Antoni i Markiewicz Michał. W roku 1972 Milicki Oddział przekształcił się w Grupę Lotową XII-XXV i gołębie wożone są na loty transportem samochodowym. Posiadamy w swoich zbiorach archiwalnych ( kronika ) dyplomy z lat 60-tych i 70-tych hodowców : Kol. Kazimierza Gągały, Józefa Bednarka, Kazimierza Hutniaka, Stanisława Domagały, Tadeusza Grzelczaka. Na przestrzeni tych lat wielokrotnie zmieniały się władze Oddziału, prezesami byli: Biernat Ludwig, Gągała Kazimierz, Orszuł Edward, Olszewski, Reszelski Roman, Domagała Stanisław, Pawlaczyk Zygmunt. W roku 1985 następuje rozwiązanie Oddziału Milicz, część hodowców przechodzi do O/Czeszów, pozostali tworzą Sekcję Milicz należącą do O/Trzebnica. W latach 1993-95 Sekcja Milicz należy do O/Rawicz a w latach 1996-2001 do O/Odolanów. "Tułaczka" Sekcji Milicz zostaje w 2002 zakończona Milicz znowu jest Oddziałem w Okręgu Wrocław. Oddział otrzymuje nr 0417 nadany przez Zarząd Główny a prezesem zostaje Kol.Krzysztof Baczkowski. Na przestrzeni ostatnich lat Oddział organizuje wystawy Oddziałowe, Okręgowe, Targi w Szkaradowie, Loty Okręgowe gołębi młodych - Magdeburg. Jesteśmy widoczni na szczeblu Ogólnopolskim mamy w swoich szeregach Mistrza Polski, gołębie z naszego Oddziału reprezentują Polskę na Olimpiadach.
Image 03